Tin tức nổi bật

Chưa phân loại

Xem chi tiết

Tin tổng hợp

Xem chi tiết
Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-16

Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-16

21/10/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để […]

Tin tức

Xem chi tiết
Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-16

Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-16

21/10/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để […]

Tin tức dịch bệnh

Xem chi tiết
Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-16

Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-16

21/10/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để […]

Tin tức Y tế

Xem chi tiết
Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-16

Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-16

21/10/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để […]

`