Bs ơi kết quả beta của e là 1061,74 thì đã có thai chưa ạ E cảm ơn bs nhiều

`