Đến địa chỉ nào bạn? Có hẹn giờ không, chờ đợi sốt ruột lắm

`