Nhà Thuốc Bệnh Viện, Phòng Khám, Cơ Sở Y Tế

Hợp tác cộng tác trình dược kênh ETC 

Liên Hệ: Quản Lý Kinh Doanh ETC –  Ds. Đặng Trang Nhung 

Mobile/ Zalo: 091 10 559 29 – Tel/ Fax: 0243 20 559 29 

Hệ Thống Chuỗi Nhà Thuốc

Hợp tác cộng tác trình dược OTC địa bàn Hà Nội, Công Ty Y Dược

Liên hệ: Quản Lý Kinh Doanh OTC,  Ds. Vũ Yến

Mobile/ Zalo: 037 99 124 99 –  Tel/ Fax: 0243 20 559 29 

    ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ, CỘNG TÁC