Liên hệ

Số 217 Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

0243055929

Helpline: 0967255929

pharmo.vn@gmail.com

  Họ và tên *

  Số điện thoại *

  Địa chỉ *

  Email *

  Nội dung *


  Thuỳ phải tuyến giáp có nhu mô khối đồng âm 7x3mm

  Trường hợp của chị hình ảnh nhân đồng âm vị trí thuỳ phải tuyến giáp kích thước nhỏ, chưa ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp thì chị có thể kiểm tra định kì bằng siêu âm và xét nghiệm máu 6 tháng/lần và chưa cần làm xét nghiệm chọc hút tế bào nhân tuyến giáp vì khả năng cao, nhân của chị là lành tính.Trong trường hợp nhân của chị kích thước tăng lên, có các triệu chứng chèn ép như nuốt vướng, tức, nói khàn… thì có thể điều trị bằng phương pháp đốt sóng cao tần nhân tuyến giáp.

  Thuỳ phải tuyến giáp có nhu mô khối đồng âm 7x3mm

  Trường hợp của chị hình ảnh nhân đồng âm vị trí thuỳ phải tuyến giáp kích thước nhỏ, chưa ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp thì chị có thể kiểm tra định kì bằng siêu âm và xét nghiệm máu 6 tháng/lần và chưa cần làm xét nghiệm chọc hút tế bào nhân tuyến giáp vì khả năng cao, nhân của chị là lành tính.Trong trường hợp nhân của chị kích thước tăng lên, có các triệu chứng chèn ép như nuốt vướng, tức, nói khàn… thì có thể điều trị bằng phương pháp đốt sóng cao tần nhân tuyến giáp.

  Thuỳ phải tuyến giáp có nhu mô khối đồng âm 7x3mm

  Trường hợp của chị hình ảnh nhân đồng âm vị trí thuỳ phải tuyến giáp kích thước nhỏ, chưa ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp thì chị có thể kiểm tra định kì bằng siêu âm và xét nghiệm máu 6 tháng/lần và chưa cần làm xét nghiệm chọc hút tế bào nhân tuyến giáp vì khả năng cao, nhân của chị là lành tính.Trong trường hợp nhân của chị kích thước tăng lên, có các triệu chứng chèn ép như nuốt vướng, tức, nói khàn… thì có thể điều trị bằng phương pháp đốt sóng cao tần nhân tuyến giáp.

  Thuỳ phải tuyến giáp có nhu mô khối đồng âm 7x3mm

  Trường hợp của chị hình ảnh nhân đồng âm vị trí thuỳ phải tuyến giáp kích thước nhỏ, chưa ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp thì chị có thể kiểm tra định kì bằng siêu âm và xét nghiệm máu 6 tháng/lần và chưa cần làm xét nghiệm chọc hút tế bào nhân tuyến giáp vì khả năng cao, nhân của chị là lành tính.Trong trường hợp nhân của chị kích thước tăng lên, có các triệu chứng chèn ép như nuốt vướng, tức, nói khàn… thì có thể điều trị bằng phương pháp đốt sóng cao tần nhân tuyến giáp.

  Thuỳ phải tuyến giáp có nhu mô khối đồng âm 7x3mm

  Trường hợp của chị hình ảnh nhân đồng âm vị trí thuỳ phải tuyến giáp kích thước nhỏ, chưa ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp thì chị có thể kiểm tra định kì bằng siêu âm và xét nghiệm máu 6 tháng/lần và chưa cần làm xét nghiệm chọc hút tế bào nhân tuyến giáp vì khả năng cao, nhân của chị là lành tính.Trong trường hợp nhân của chị kích thước tăng lên, có các triệu chứng chèn ép như nuốt vướng, tức, nói khàn… thì có thể điều trị bằng phương pháp đốt sóng cao tần nhân tuyến giáp.